Ravni zaporni ventili MTH 008-009 EN standard

Ravni zaporni ventili MTH 008-009
EN standard

UGAONO ZAPORNI – ODBOJNI

EN standard
Ravni zaporni ventili po EN standardu se primenjuje za vodu, vodenu paru, neagresivne i gasovite fluide

Primena: hladna i topla voda, morska voda, pregrejana voda, komprimovani vazduh, para, pregrejana para, nezapaljiva tečnost

Radna temperatura: -10ºC do +120ºC