Kontakt
informacije

Metalohem d.o.o
Jovana Jovanovića Zmaja 47/1
21235 Temerin, Srbija
Tel: 021 851 400
E-mail: office@metalohem.com
E-mail: dmitar@metalohem.com
E-mail: metalohemcompany@gmail.com

Menadžer razvoja prodaje
Dmitar Jelić, inž. it.
Tel: 062 205 169
E-mail: dmitar@metalohem.com

Direktor
Dušan Stanić, dipl. inž. maš.
Tel: 063 534 750
E-mail: office@metalohem.com

Administracija
Zorica Medić, ekon. tehn.
Tel: 063 447 672
E-mail: office@metalohem.com
E-mail: metalohemcompany@gmail.com

PIB: SR101875329
Matični broj: 08632928
Broj tekućeg računa:
Raiffeisen banke: 325-3300310032815-20