Ravni zaporni ventili

Ravni zaporni ventili MTH 001-003
EN standard

RAVNI ZAPORNI VENTIL SA PRIRUBNICAMA

EN standard
Ravni zaporni ventili po EN standardu se primenjuje za vodu, vodenu paru, neagresivne i gasovite fluide

Primena: hladna i topla voda, morska voda, pregrejana voda, komprimovani vazduh, para, pregrejana para, nezapaljiva tečnost

Radna temperatura: -10ºC do +120ºC

Montaža: mogu se ugraditi u ma kom položaju. Mogu se ugraditi i u vodove sa promenljivim smerom strujanja.