Opis

Delovi Materijali
Kućište Čelik, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Zatvarač EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Sedište Alloy 825
Vratilo EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Zaptivanje vratila FPM
Ležajevi PTFE+AISI 316 net
Krajevi za zavarivanje ISO 6761
Pogoni Leptirasti zatvarač je opremljen sa Rotork ručnim reduktorskim pogonom

DN 1200-1400 sa Auma ručnim reduktorskim pogonom

Ovaj leptirasti zatvarač je dostupan i sa električnim i hidrauličnim pogonom

Karakteristike

Dimenzije

Uslovi rada

Kućište PN 25
Trim PN 16
Temperatura od -40°C do +200 °C

DN 1200-1400 od -20°C do +200 °C

Stopa curenja A