Opis

R.br. Delovi Materijali
1 Kućište ASTM A105 – Kovani čelik
2 Poklopac ASTM A105 – Kovani čelik
3 Ravni zaptivač Neazbesni klingerit
4 Bi-metalne ploče Nerđajući čelik
5 Hvatač nečistoće Nerđajući čelik
6 Sedište Nerđajući čelik – AISI 304
7 Ventil Nerđajući čelik – AISI 304
8 Podešavajući šraf Nerđajući čelik – AISI 304
9 Zavrtnji poklopca ASTM A193 B16

Karakteristike

Odvajači kondenzata MTH 227

Dimenzije